Gebyr papirfaktura

Stenseth barnehage oppfordrer dere foreldre til å bruke eFaktura. Dette er kostnadsbesparende for barnehagen og er en enkel løsning for dere. Fra 1.november 2016 vil gebyret for papirfaktura være kr 75,- pr mnd

Fordelen for brukeren ved eFaktura

• Ved bruk av eFaktura slipper man å taste inn KID- og kontonummer. Det eneste foreldrene trenger å gjøre er å bekrefte betalingen i nettbanken.

• Betaling med eFaktura blir registrert med en gang og man unngår unødvendige purringer.

• Siden alle regninger, både betalte og ubetalte, vil ligge tilgjengelig i nettbanken, har betaleren full oversikt uten unødvendig papirbruk.

Hvordan ta i bruk eFaktura

• Å tegne seg på eFaktura gjør foreldrene selv i egen nettbank.

• Når faktura for foreldrebetaling skal betales i nettbanken, vil det komme opp informasjon om at barnehagen tilbyr eFaktura. Dersom dette ikke skulle opp automatisk, kan betaleren gå på tilbydere og lete opp Private Barnehagers Landsforbund (gjelder i barnehager som benytter PBL Regnskap) eller annen tilbyder av eFaktura. Deretter følger de oppskriften i nettbanken.

• Ved inngåelse av avtale om bruka eFaktura for foreldrebetaling, må betaleren oppgi en eFakturareferanse. Denne består av åtte siffer som står omtrent midt på fakturaen.

Gebyr

Barnehagen har et gebyr, kr 75,- fra 1.november 2016 på papirfaktura. Gebyret blir lagt til dersom det ikke inngås avtale om eFaktura etter første betaling.