Årsplan for Stenseth barnehage 2022 - 2023

Her finner du årsplanen som gjelder fra august 2022 til juli 2023. Det er en overordnet plan som er styrende for arbeidet i barnehagen gjennom året.