Stenseth barnehage - et godt sted å være

Vårt hovedmål: Barnet deltar og medvirker aktivt i sin egen barnehagehverdag. Les mer om dette i årsplanen.

 

I Stenseth barnehage legger vi disse verdiene til grunn i arbeidet vårt:

Trygghet og omsorg
Glede og humor
Respekt og anerkjennelse

Mer om våre verdier kan du lese her:

Barnehagens pedagogiske plattform Visjon og verdier