Trenger du barnehageplass?

Informasjon om barnehageopptak

Det er samordnet opptak i Drammen kommune. En samordnet opptaksprosess innebærer at det søkes om barnehageplass til private og kommunale barnehager /familiebarnehager på et felles søknadsskjema via kommunens hjemmeside.

Søke, endre eller si opp plass | Drammen kommune

RUTINER I SØKEPROSSESEN;

Trenger du barnehageplass?

Du søker barnehageplass i foreldreportalen Vigilo. Her får du også svar på søknaden din. Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Du har ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig. 

Gjøre endringer på søknaden

Dersom du vil slette eller endre søknaden, kan dette gjøres før søknaden behandles ved å logge på foreldreportalen Vigilo. Er søknaden under behandling, ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage og skole. Telefontid: 09.00 – 11:00 og 13:00 – 15:00.

Ta kontakt med Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS på telefon 32 04 43 00 for å få vite hvilke barnehager som har ledige plasser.