Plasstyper og priser

En hel plass koster fra januar 2023 kr 3500,-. Inkludert i denne prisen er 1 dag med varmlunsj, 4 dager med smørelunsj samt drikke til frokost og lunsj, frukt og knekkebrød på ettermiddagen hver dag.

 

Ordinær plass:

Størrelse     Sats       Kost                        Pris inkl. mat

100%          3000,-     500,-                       3500-                

                                

Barnehagen tilbyr 100% plasser.

Det gis søskenmoderasjon på 30% for barn nr. to. For tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.. 

Juli måned er betalingsfri, da serverer ikke barnehagen mat. 

 

Søk barnehageplass her:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-endre-eller-si-opp-plass/