Plasstyper og priser

En hel plass koster fra januar 2023 kr 3500,-. Inkludert i denne prisen er 1 dag med varmlunsj, 4 dager med smørelunsj samt drikke til frokost og lunsj, frukt og knekkebrød på ettermiddagen hver dag.

 

Ordinær plass:

Størrelse     Sats       Kost                        Pris inkl. mat

100%          3000,-     500,-                       3500-                

                                

Barnehagen tilbyr 100% plasser.

Kostpenger kommer i tillegg til oppholdsbetaling.

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får moderasjon på 30 % for barn nummer to.

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Barn defineres som søsken når de bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon

Juli måned er betalingsfri, da serverer ikke barnehagen mat. 

 

Søk barnehageplass her:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-endre-eller-si-opp-plass/