Mat og måltider i barnehagen

Vi følger Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet (2007).

Vi har tre måltider i løpet av dagen (dette er ca-tider):

  • Frokost: 8.00-8.30
  • Lunsj: 11.15-12.00
  • Frukt/knekkebrød: 14.30 

 

Ved måltidet legger vi vekt på ro og tid, samtaler med barna, selvstendighet og medvirkning. Mer om dette kan du lese på vår "vi spiser"-plakat. 

 Vi spiser

Nye retningslinjer fra Helse og sosialdirektoratet

http://www.foreldrepulsen.no/art/BHG/452015_fp_bhg_nb_bramat.html

https://www.foreldrepulsen.no/art/BHG/http|//www.inforegi.no/prod_bhg/kresne-barn/