Foreldrenes arbeidsutvalg (Fau)

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg" Barnehageloven § 4. Representanter til foreldrenes arbeidsutvalg, fau, velges på høstens foreldremøte, to stk fra hver avdeling. To av disse skal i tillegg sitte i samarbeidsutvalget, su, sammen med to representanter fra de ansatte og daglig leder.

Gå gjerne inn på Foreldreutvalget for barnehager sine nettsider for mer informasjon og tips:
www.fubhg.no