Vår pedagogiske plattform

Med utgangspunkt i vår pedagogiske plattform har vi utarbeidet noen plakater med viktige punkter for hvordan vi møter barn i ulike situasjoner. Plakatene kan du se her: